Vzbúrené mesto (2)

Vzbúrené mesto (2)

Vzbúrené mesto

1984 

·  Drama / Historical

·  Československo

Druhá časť trojdielnej televíznej inscenácie, ktorá vznikla na základe verného historicky podloženého faktu. Ide o ženskú vzburu mesta Prievidza v r.1770, keď sa ženy postavili na čelo boja za kráľovské privilégiá, ktoré mestu udelil František Jozef. Keď ich chce gróf Pálffy mestu odobrať, postavia sa ženy na odpor, zabarikádujú sa a vyšlú petíciu k Márii Terézii.