Smiem prosiť...?

Smiem prosiť...?

Smiem prosiť...? / 18.10.2020, 10:00

1991 

·  Music


18.10. 10:00

Zábavný program SR (1991). Hudobno-zábavný program s Ivanom Krajíčkom.