Stretnúť človeka (Gabo Zelenay)

Stretnúť človeka (Gabo Zelenay)

Mária Ďuríčková

Documentary

·  Československo

Gabo Zelenay. SR (1988). Stretnutie s deťmi v štúdiu moderuje Fero Výrostko.