Múzeum života (Šamanov hrob)

Múzeum života (Šamanov hrob)

Múzeum života (Cez rozprávky k dejinám)

1988 

Šamanov hrob. Seriál ČR/SR (1984). Seriál o archeológii. Reláciou sprevádza Pavel Dvořák.