Trezor (Úplný životopis básnika Braxatorisa)

Trezor (Úplný životopis básnika Braxatorisa)

Trezor

1994 

Úplný životopis básnika Braxatorisa. SR (1996). Z archívov Slovenskej národnej knižnice MS