Prechádzky operou (Vzkriesenie)

Prechádzky operou (Vzkriesenie)

1979 

Vzkriesenie. ČR/SR (1979). Prierez operou J. Cikkera Vzkriesenie.