Na ľudovú nôtu (Z dzešateho valala)

Na ľudovú nôtu (Z dzešateho valala)

2002 

Z dzešateho valala. SR (2002). Strihový hudobno-folklórny program predstaví dedinské folklórne skupiny z Ličartoviec a z Parchovian.