Medicína (Medicína - Komu pomôže intervenčná rádiológia?)

Medicína (Medicína - Komu pomôže intervenčná rádiológia?)

Medicína (Medicína - Neuromodulácia chronických bolestí)

2012 

Medicína - Komu pomôže intervenčná rádiológia? SR (2012). Diskusia na aktuálnu zdravotnú tému.