Obchod so šťastím (Veľké maľovanie)

Obchod so šťastím (Veľké maľovanie)

Obchod so šťastím (Prekvapenie)

2008 

Veľké maľovanie. Seriál SR (2008). Pôvodný slovenský seriál.