Takí sme boli (Zábavné programy)

Takí sme boli (Zábavné programy)

Zábavné programy

·  Slovakia

Zábavné programy. SR (1996)