Zábavný televízny archív 1997

Zábavný televízny archív 1997

Zábavný televízny archív

1996 

·  Slovakia

SR (1997). Strihová relácia.