Takí sme boli (Ľudová hudba a folklór v hudobnej redakcii)

Takí sme boli (Ľudová hudba a folklór v hudobnej redakcii)

Ľudová hudba a folklór v hudobnej redakcii

·  Slovakia

Ľudová hudba a folklór v hudobnej redakcii. SR (1996)