Takí sme boli (Tvorba pre deti a festival Cena Dunaja)

Takí sme boli (Tvorba pre deti a festival Cena Dunaja)

Tvorba pre deti a festival Cena Dunaja

·  Slovakia

Tvorba pre deti a festival Cena Dunaja. SR (1996)