Takí sme boli (Prvé vysielanie STV vo farbe)

Takí sme boli (Prvé vysielanie STV vo farbe)

Prvé vysielanie STV vo farbe

·  Slovakia

Prvé vysielanie STV vo farbe. SR (1996)