Takí sme boli (Slávne obdobie filmovej tvorby STV)

Takí sme boli (Slávne obdobie filmovej tvorby STV)

Slávne obdobie filmovej tvorby STV

·  Slovakia

Slávne obdobie filmovej tvorby STV. SR (1996)