Takí sme boli (Začiatky televízneho pracoviska v Banskej Bystrici)

Takí sme boli (Začiatky televízneho pracoviska v Banskej Bystrici)

Začiatky televízneho pracoviska v Banskej Bystrici

·  Slovakia

Začiatky televízneho pracoviska v Banskej Bystrici. SR (1996)