Takí sme boli (Začiatky televízneho dabingu v Banskej Bystrici)

Takí sme boli (Začiatky televízneho dabingu v Banskej Bystrici)

Začiatky televízneho dabingu v Banskej Bystrici

·  Slovakia

Začiatky televízneho dabingu v Banskej Bystrici. SR (1996)