Rok v našej prírode (Život pod končiarmi)

Rok v našej prírode (Život pod končiarmi)

Život pod končiarmi

·  Czechoslovakia

Život pod končiarmi. Dokumentárny cyklus SR (1970). Život taranskej zveri v zimnom období.