Bratislavská lýra 1981

Bratislavská lýra 1981

1981 

·  Music

Súťaž SR (1981). Priebeh medzinárodnej speváckej súťaže Bratislavská lýra 1981.