Kde bolo, tam bola

Kde bolo, tam bola

Kde bolo, tam bola / 06.08.2022, 10:25

Fun / Music

·  Slovakia


06.08. 10:25

SR (2021). Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS. Spomínanie Ľuba Beláka s hosťom Jánom Lehotským.