Biznis

Biznis

Riadenie firiem, hospodárske výsledky, podnikateľské ambície. E-mail: biznis@ta3.com Moderátorka: Katrin Lengyelová