Jurošík "N" (Jurošík a zemepán)

Jurošík "N" (Jurošík a zemepán)

Jurošík a zemepán

Cartoon / Fairytale

·  Czechoslovakia

Jurošík a zemepán. Animovaný seriál SR (2001). O veselom zbojníkovi Jurošíkovi pretlmočené aj v posunkovej reči.