Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 26.05.2023, 16:50

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 26.05.2023, 16:50

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku

26.5. 16:50
Dvojka
35 minutes

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

More information

Episodes

Available in 7 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 10.06.2023, 07:25

10.6. 07:25, Dvojka, 35 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 10.06.2023, 07:25

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 09.06.2023, 16:25

9.6. 16:25, Dvojka, 30 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 09.06.2023, 16:25

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 03.06.2023, 07:30

3.6. 07:30, Dvojka, 30 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 03.06.2023, 07:30

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 02.06.2023, 16:25

2.6. 16:25, Dvojka, 30 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 02.06.2023, 16:25

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 27.05.2023, 07:30

27.5. 07:30, Dvojka, 30 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 27.05.2023, 07:30

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 26.05.2023, 16:50

26.5. 16:50, Dvojka, 35 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 26.05.2023, 16:50

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 20.05.2023, 07:30

20.5. 07:30, Dvojka, 30 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 20.05.2023, 07:30

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 19.05.2023, 16:55

19.5. 16:55, Dvojka, 30 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 19.05.2023, 16:55

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 13.05.2023, 07:15

13.5. 07:15, Dvojka, 30 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 13.05.2023, 07:15

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 12.05.2023, 16:40

12.5. 16:40, Dvojka, 45 minutes

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku / 12.05.2023, 16:40

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)

Similar shows

Disneys 23 The Rescuers
Cyklopotulky
Encyklopédia slovenských obcí

About show

audio commentary, Slovak slo

Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska.V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia.Jednotlivé časti:1.-Vyhnala ich voda2.-Útočisko3.-Doma na Sásovej4.-Každý s každým5.-Kopec ľudí6.-Sídliskové hry7.-Premeny a výmeny8.-Z druhej strany9.-Prvý krok, ako zmeniť svet10.-Dom v parku11.-Na periférii12.-Všetci sme sídlisko13.-Dvojičkovo: Život so psími očami14.-Dvojičkovo15.-Skalica, do tehooo! 16.-Veštica zo Záhonku(oficiální text distributora)