Využitie služby SledovanieTV.sk

Podporované platformy

PC Windows
Mac OS X
Linux
Používajte na webe sledovanietv.sk
Android mobil / tablet Android 4.1+ Sťahujte z Google Play
iPad / iPhone / iPod Touch iOS 10.0+ Sťahujte z iTunes App Store
Windows Phone 8+ Sťahujte z Microsoft Store
Set-top box Sledovanie.tv box Kontaktujte svojho poskytovateľa internetu
Televízia Samsung Smart TV modely 2012 až 2018 Inštalujte zo Samsung Apps priamo z televízie viď návod pre modely 2012-15 a Tizen 2015 a vyššie
Televízia LG NetCast modely 2012 a 2013, WebOS 2014, 2015, 2016, 2017 Inštalujte z aplikačného obchodu priamo v televízii viď návod
Televízia Panasonic Panasonic VIERA Inštalujte z Panasonic Smart TV market viď návod
Viac informácií
certifikovaná Android TV Napríklad televízie Sony Bravia, Philips a set top boxy NVIDIA, Mi box, Razer Forge TV. Inštalujte z Google Play
Google Chromecast Pripojte si Chromecast k ľubovoľnej TV a premeňte ju tak na IPTV. Využívajte našu mobilnú aplikáciu na platforme Android pre pohodlné sledovanie prostredníctvom Chromecast
Apple TV Pre zariadenia 4. generácie a vyšie. Sťahujte z App Store
Televize Hisense Pre modely z roku 2018 a 2019. Inštalujte z aplikačného obchodu priamo v televízii.

Funkčnosť aplikácie sa môže líšiť v závislosti od typu Smart TV. V prípade zlej funkčnosti aplikácie, odporúčame zakúpiť Set-top box sledovanietv.


Získanie

Informujte sa u svojho poskytovateľa internetu.

Viac informácií